GDPR

Formulář žádosti o právo na výmaz

Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo nás požádat o vymazání všech osobních údajů, které o vás uchováváme.

Budeme se snažit odpovědět neprodleně, v každém případě do jednoho měsíce od následujícího okamžiku:

    obdržení vaší písemné žádosti; nebo

    obdržení jakýchkoli dalších informací, o jejichž poskytnutí vás můžeme požádat, abychom mohli vaší žádosti vyhovět, podle toho, co nastane později.

Informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou použity pouze pro účely identifikace osobních údajů, jejichž výmaz požadujete, a pro účely odpovědi na vaši žádost. Nejste povinni vyplnit tento formulář, abyste mohli podat žádost, ale pokud tak učiníte, usnadníte nám rychlé vyřízení vaší žádosti.

ODDÍL 1: Údaje o osobě, která žádá o informace

Celé jméno:

Adresa: Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: Adresa

Kontaktní telefonní číslo:

Kontaktní osoba: Kontaktní e-mailová adresa:

ODDÍL 2: Jste subjektem údajů?

Zaškrtněte prosím příslušné políčko a přečtěte si následující pokyny.

ANO: Jsem subjekt údajů. Přikládám doklad o své totožnosti (viz níže). (Přejděte prosím k oddílu 4)

NE: Jednám jménem subjektu údajů. Přikládám písemné zmocnění subjektu údajů a doklad o totožnosti subjektu údajů a o své totožnosti (viz níže). (Přejděte, prosím, k oddílu 3)

Abychom se ujistili, že vymazáváme údaje správné osoby, požadujeme, abyste nám poskytli doklad o své totožnosti a o své adrese. Dodejte nám prosím fotokopii nebo naskenovaný obraz (originály neposílejte) jednoho nebo obou následujících dokladů:

1) doklad totožnosti

Cestovní pas, řidičský průkaz s fotografií, občanský průkaz, rodný list.

2) Doklad o adrese

Účet za komunální služby, výpis z účtu, výpis z kreditní karty (ne starší než 3 měsíce); aktuální řidičský průkaz;

Pokud se nepřesvědčíme, že jste tím, za koho se vydáváte, vyhrazujeme si právo odmítnout vyhovět vaší žádosti.

ODDÍL 3: Údaje o subjektu údajů (pokud se liší od oddílu 1)

Celé jméno:

Adresa: Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: Adresa:

ODDÍL 4: Důvod žádosti o výmaz

Vzhledem k citlivé povaze výmazu osobních údajů vyžaduje čl. 17 odst. 1 GDPR splnění určitých podmínek, aby bylo možné žádost posoudit. Uveďte nám prosím důvod, proč si přejete, aby byly vaše údaje vymazány, a přiložte k němu případné zdůvodňující dokumenty.

Zaškrtněte prosím příslušné políčko:

Domníváte se, že vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je původně shromažďovali.

Již nesouhlasíte s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali.

Vznášíte námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů, na což máte právo podle článku 21 GDPR.

Domníváte se, že vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Máte pocit, že se na nás vztahuje právní povinnost EU nebo členského státu, která vyžaduje vymazání vašich osobních údajů.

Jste dítě, zastupujete dítě nebo jste byli dítětem v době zpracování údajů a máte pocit, že vaše osobní údaje byly použity k nabídce služeb informační společnosti.

ODDÍL 5: Jaké údaje si přejete vymazat?

Popište, jaké informace si přejete vymazat. Uveďte prosím veškeré relevantní údaje, které nám podle vašeho názoru pomohou tyto informace identifikovat. Bylo by užitečné uvést adresu URL každého odkazu, který si přejete odstranit.

Rovněž prosím vysvětlete, pokud to není zcela jasné, proč se odkazovaná stránka týká vás nebo osoby, kterou v tomto formuláři zastupujete.

Vezměte prosím na vědomí, že. Za určitých okolností, kdy by výmaz nepříznivě ovlivnil svobodu projevu, byl v rozporu s právní povinností, působil proti veřejnému zájmu v oblasti veřejného zdraví, působil proti veřejnému zájmu v oblasti vědeckého nebo historického výzkumu nebo bránil uplatnění právní obrany nebo výkonu jiných právních nároků, nemusíme být schopni vymazat vámi požadované informace v souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR. V takových případech vás o tom budeme neprodleně informovat a poskytneme vám úplné odůvodnění tohoto rozhodnutí.

I když ve většině případů rádi vymažeme vámi požadované osobní údaje, přesto si v souladu s čl. 12 odst. 5 GDPR vyhrazujeme právo účtovat poplatek nebo žádost zamítnout, pokud ji budeme považovat za "zjevně neopodstatněnou nebo nepřiměřenou". Vynaložíme však veškeré úsilí, abychom vám výmaz vašich osobních údajů zajistili, pokud to bude vhodné.

ODDÍL 6: Prohlášení

Upozorňujeme, že jakýkoli pokus o uvedení v omyl může mít za následek trestní stíhání.

Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) a porozuměl(a) podmínkám tohoto formuláře pro přístup k subjektu údajů, a prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti na adrese ______________ jsou pravdivé. Beru na vědomí, že je nutné, aby ________________ potvrdil mou/její totožnost a že může být nutné získat podrobnější informace za účelem nalezení správných osobních údajů.

Podepsáno: ................................................ Datum: .................

Dokumenty, které musí být přiloženy k této žádosti:

    Doklad o totožnosti (viz oddíl 2)

    Doklad o totožnosti subjektu údajů (pokud se liší od výše uvedeného)

    Pověření subjektu údajů jednat jeho jménem (pokud je to relevantní)

    Odůvodnění výmazu údajů (viz oddíl 4)

Nebo si jednoduše stáhněte soubor PDF zde

Cookies

Tento web používá soubory cookie, aby vám zajistil co nejlepší zážitek na našem webu.

Akceptovat