Podmínky používání

Podmínky používání webových stránek

1. Podmínky

Přístupem na tyto webové stránky, které jsou přístupné z adresy https://qrino.eu, souhlasíte s těmito podmínkami používání webových stránek a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám přístup na tyto stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a právem ochranných známek.

2. Licence na používání

Povolení je uděleno k dočasnému stažení jedné kopie materiálů na webových stránkách RBprojects pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

       

    upravovat nebo kopírovat materiály;

    používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování;

    pokoušet se o zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru obsaženého na webových stránkách RBprojects;

    odstraňovat z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo

    předávat materiály jiné osobě nebo je "zrcadlit" na jiném serveru.

To umožní RBprojects ukončit při porušení kteréhokoli z těchto omezení. Po ukončení bude ukončeno i vaše právo na prohlížení a měli byste zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v tištěné nebo elektronické podobě. Tyto podmínky služby byly vytvořeny s pomocí generátoru podmínek služby https://www.termsofservicegenerator.net a generátoru zásad ochrany osobních údajů https://www.generateprivacypolicy.com.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré materiály na webových stránkách RBprojects jsou poskytovány "tak, jak jsou". Společnost RBprojects neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, a proto neguje všechny ostatní záruky. RBprojects navíc neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti nebo spolehlivosti používání materiálů na svých webových stránkách nebo jinak související s těmito materiály nebo jakýmikoliv stránkami, na které se na těchto webových stránkách odkazuje.

4. Omezení

Společnost RBprojects ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo nemožností používat materiály na Webových stránkách společnosti RBprojects, a to ani v případě, že společnost RBprojects nebo pověřený zástupce těchto Webových stránek byl ústně nebo písemně upozorněn na možnost vzniku takové škody. Některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a chyby

Materiály uvedené na webových stránkách společnosti RBprojects mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost RBprojects neslibuje, že jakýkoli materiál na těchto webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost RBprojects může materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění změnit. RBprojects se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost RBprojects nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazují její Webové stránky, a neodpovídá za obsah žádných takových stránek, na které odkazuje. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost RBprojects danou stránku podporuje. Použití jakékoli odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny podmínek používání stránek

Společnost RBprojects může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit tyto podmínky používání svých webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

9. Rozhodné právo

Jakékoli nároky související s webovými stránkami RBprojects se řídí právem České republiky bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.

Cookies

Tento web používá soubory cookie, aby vám zajistil co nejlepší zážitek na našem webu.

Akceptovat